1.

Česko-Slovenská
neonatologická
konference

11. – 12. 10. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Péče o novorozence není jen záležitostí neonatologie, ale též ostatních oborů jako je například perinatologie a porodnictví. Mezioborová spolupráce je velmi důležitá, a i my cítíme potřebu ji podpořit naší konferencí. V prvním ročníku se chceme zaměřit na témata hlavně z porodnictví a neonatologie, které nás společně propojují. Můžete se těšit na přednášející z obou zemí jak z lékařské, tak z ošetřovatelské profese. Kapacita přednáškových prostor je cca 300 osob. Budeme mít jedinečnou příležitost sdílet naše společné zájmy, předat si zkušenosti a probrat problematiku týkající se našich oborů v příjemném prostředí.

Předpokládaný začátek konference bude v pátek 11. 10. v 10:00, ukončení pak v sobotu 12. 10. ve 13:00. Mimo odborný program budeme mít možnost se neformálně setkat také při společenském večeru v pátek 11. 10.

Těšíme se na Vás.

Za organizační výbor
Zuzana Tomášková, MSc BSc DiS. ANNP RN
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Petr Salomon
Jednatel, SANOPHARM CZ

certificate

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena kredity. Akce je registrovaná u České asociace sester pod číslem ČAS/229/2024.

Aktuality

Záštita České společnosti porodních asistentek

26. 4. 2024

S radostí oznamujeme, že záštitu nad 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferencí přijala Petra Pařízková, předsedkyně České společnosti porodních asistentek, která na konferenci…

Celá novinka >

Záštita děkana Fakulty zdravotnických věd UPOL Mgr. Jiřího Vévody, Ph.D.

22. 4. 2024

Velmi si vážíme toho, že záštitu nad 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferencí přijal děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Jiří…

Celá novinka >

Spuštěna registrace na konferenci

18. 4. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat k registraci na 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferenci, která se uskuteční 11. – 12. 10. 2024 v Clarion…

Celá novinka >

Záštita prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc.

18. 4. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferencí převzal prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. z Kliniky gynekologie, porodnictví a…

Celá novinka >

Záštita České asociace sester

11. 4. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferencí převzala Česká asociace sester prostřednictvím prezidentky paní PhDr. Martiny Šochmanové,…

Celá novinka >

Pozvánka na 1. Česko-slovenskou neonatologickou konferenci

22. 3. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás pozvali na 1. Česko-Slovenskou neonatologickou konferenci, která se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Olomouci…

Celá novinka >